عینک های ایمنی

عینک های ایمنی
Spread the love

AspheriC – Designer

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت آلومینیومی
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

 

Classic- Value

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت آلومینیومی
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

CoverX – Profestional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها قابلیت تنظیم دسته عینک در طول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Cracker – Professional

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Curv-i Sport / Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

Curv – i / Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در چهار رنگ

 

e-co – Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته پلاستيکي با روکش لاستيکي نرم
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Fulcrum Sport-Premium

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای

 

FulcrumXS / Premium

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در سه رنگ

 

HaliFax / Premium

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته با پوشش لاستیکی نرم
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
پوشش فوم داخل لنز برای جذب بهتر ضربه
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

 

HaliTac / Premium

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته آلومینیومی
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ مناسب استتار(قابلیت استفاده نظامی)

 

iBan / Designer

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در سه رنگ

 

iSec / Designer

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت آلومینیومی با لولای فنری
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

 

Lite – Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته پلاستيکي با روکش لاستيکي نرم
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در چهار رنگ

 

North

استانداردها CE EN166, ANSI Z87.1-1989, CSA Z94.3, AS1337
قابلیت ها تنظیم دسته عینک درطول
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99%UV
لوازم جانبی دسته یدک

 

OreX / Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته در طول و زاویه، تهویه مضاعف مناسب محیط های گرم و مرطوب
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در سه رنگ

 

SamaRay / Value

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عينک در طول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

 

SamaRay Red/White/Blue / Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عينک در طول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

SeeL / Value

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها تنظیم دسته عينک در طول و زاویه
پوشش پوشش i-cote ضدبخار و مقاوم در برابر خش و 99.9%UV
پوشش فوم داخل لنز برای جذب بهتر ضربه
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Sivor / Designer

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در سه رنگ

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SlideR / Designer

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته با پوشش لاستیکی نرم
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

 

SpoGGles / Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
پوشش فوم داخل لنز برای جذب بهتر ضربه
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ

 

StruT-Professional

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Xvisio / Premium

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی
رنگ بندی در دو رنگ

 

Zesta / Designer

 

استانداردها ANSI Z87.1-2003
قابلیت ها دسته اسپرت
پوشش پوشش i-cote ضد بخار و مقاوم در برابر خش 99.9%UV
لوازم جانبی کیف حمل پارچه ای
رنگ بندی در دو رنگ