دسته‌بندی نشده

لباس آلمومینیومی بولدزر

لباس آلومینیومی بولدزر

لباس آلومینیومی بولدزر از دو لایه آلومینیومی تشکیل شده است که شامل یک لایه حفاظتی  و یک لایه ی بسیار گرم می باشد.

ای لباس شامل اورکت ، شلوار ، کلاه هود ، دستکش و گتو چکمه نسوز می باشد .

پوشش خارجی 100% پارچه پارا آرمید آلومینیوم

پوشش داخلی 100% پارا ارمید

وزن تقریبی لباس 500 گرم بر متر مربع

لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر
لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر
لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر
لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر
لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر
لباس آتش نشانی آلومینیومی بولدزر